Organizační struktura

Na vrcholu organizační struktury Asociace malého fotbalu České republiky stojí valná hromada. Jde o nejvyšší orgán, který určuje směřování asociace. Tvoří ji aktuálně zástupci sedmnácti oblastních svazů, kteří při volební valné hromadě vybírají představitele asociace a také schvalují zásadní změny v jejím fungování.

Dále v hierarchii následuje výkonná složka, kterou sestavuje a řídí CEO. Výkonná složka naplňuje svojí činností strategii Asociace malého fotbalu České republiky. Pozici CEO zastává Jan Pinkava, který je rovněž IT a marketingový ředitel. Jeho nejbližšími spolupracovníky jsou ředitelé jednotlivých oddělení: sportovně-technický ředitel, obchodní ředitel, finanční ředitel, ředitel mládeže a rozvoje.

CEO AMF ČR Jan PinkavaCEO AMF ČR Jan Pinkava

Za fungování a rozvoj soutěží malého fotbalu na celostátní úrovni zodpovídá sportovně-technický ředitel Petr Brejla. Mimo jiné řídí Superligu malého fotbalu, Český národní pohár, ale na starosti má také rozhodčí, trenéry nebo reprezentační výběry.


Organizační struktura Asociace malého fotbalu ČR.Organizační struktura Asociace malého fotbalu ČR.